Thorvaldsens Museum 31. marts

Mødeleder Nanna Bugge, Sekretariat & Kommunikation

Stig Miss fortæller: "Vi havde en god og fornøjelig eftermiddag med evaluering af ledelsesrelationerne i Thorvaldsens Museum, og museet fik konkrete indsatser på bordet."

Stadsarkivet 25. marts

Mødeleder Jens Steen Andersen, Hovedbiblioteket.
Ca 24 medarbejdere deltog. Dialogen om god ledelse foregik i 2 tværgående grupper med lederne som ordstyrer. Dialogen om indsatser foregik i plenum.
 

En medarbejder udtalte: "Min umiddelbare indskydelse var, at det var nogle mærkelige ting, men det triggede faktisk en til at tænke på en ny måde". En anden  fremhævede, at de konkrete historier var med til, at erfaringer blev delt. En tredie sagde: "At det er godt ledelsen tænker konkret, og det er vigtigt at holde ledelsen op på, at der kommer noget konkret ud af det."

Planlægning, Integration & Fritid 18. marts

Mødeleder Sara Linell, Sekretariat & Kommunikation
Afdelingens 20 medarbejdere var inddelt i 2 grupper.

Afdelingschef Rikke Thielcke giver kufferten følgende ord med på vejen: "Medarbejderne blev klogere på hinanden og spurgte nysgerrigt og interesseret ind til hinandens historier. Skøn feedback, som motiverer mig til i endnu højere at arbejde seriøst med ledelse. Fantastiske medarbejdere, som altid går åbent og konstruktivt til alt, og som er friske på at lege."

Team Bade - Teamledelsen, Daglige ledere og Teknisk serviceledere 17. marts

Mødeleder Mette Høxbro, Kulturanstalten.

Valgte samme fremgagsmåde som ved evalueringen af teamledelsen. I alt deltog 22 ledere, som blev inddelt i 5 grupper.
Lars Armelang udtaler: "Det var et forrygende dialogværktøj til evaluering af netop serviceledere og daglig ledere. Vi kom hele vejen rundt om ledelse i dagligdagen og fik nogle rigtig gode, interessante og sjove ledelsesevalueringer. Vores mødeleder var rigtig god til at samle op på alle vores fortællinger, så vi til slut fik lavet nogle konkrete mål, vi i ledergruppen kan arbejde med, så vi bliver endnu bedre til ledelse.
Jeg forventer mig også meget af de næste seancer, hvor lederteamet i den enkelte svømmehal skal evalueres af medarbejderne."

HR afdelingen 14. marts

Mødeleder Elisabeth Bloch, Stadsarkivet

I alt deltog 25 som blev inddelt i 3 grupper. Dialogen om indsatser blev taget i plenum og eferfølgende konkretiserede ledelsen indsatserne.

Team Bade - teamledelse 14. marts

Mødeleder Jakob Kwederis, Huset i Magstræde


Teamledelsen valgte at benytte ting til både at fortælle historier om god ledelse i dag og til at fortælle, hvordan ledelsen kan blive endnu bedre.

Lars Armelang udtaler: "Da mine 4 teamledere og jeg normalt har en meget god og konstruktiv dialog i dagligdagen, havde det ikke været nødvendigt med så pædagogisk en øvelse. Men det var rigtig godt og en god øvelse inden gallapremieren med serviceledere og daglige ledere."

Østerbro og Øbro/Jagtvej Bibliotek 11. marts

Mødeleder Hanne Robenhagen, HR-afdelingen

Som led i institutionens fusionsproces afholdtes en temadag om fælles visioner, værdier og handlingsplan. På dagen kom Den Flyvende Kuffert i
anvendelse i arbejdet med at skabe fælles værdier i den netop fusionerede enhed og blev et værktøj, der løftede dagen og bragte humøret ind i processen.

Medarbejderne var inddelt i grupper. 1 gruppe drøftede, hvordan værdierne konkret udfoldes i mødet med borgeren, 2 grupper beskæftigede sig med ledelse-medarbejdere relationen og 2 grupper med medarbejder-medarbejder relationen og værdiernes daglige liv her.