Kejd, Analyse & Udvikling, 29. juni

Mødeleder Hanne Robenhagen, HR
Pernille Bahnson, Analyse- og udviklingschef fortæller: "Der var sat 2 timer af til processen, og 15 medarbejdere ud af 20 mulige deltog"
Vi havde inviteret Hanne til at facilitere processen. Hanne bidrog til at vi fik en meget positiv og vedkommende dialog.
Medarbejderne gav udtryk for, at kuffertens ting og sager gjorde det nemmere at "springe ud" og formulere sig om ledelse."

Sundby Bad 28. juni

Mødeleder Lars Armelang, Team Bade

Corina Ene Andersen, leder af Sundby Bad synes, at det gik utrolig godt og bakker om op medarbejdernes og Lars' synspunkter.

Henriette Jungsted fortæller: "Det var lidt svært at komme i gang, men da vi alle var begyndt at tage ting op af kufferten og fortælle, så var det egentlig ret simpelt. Jeg håber, vi kan bruge samme koncept igen om nogle år, da det nok vil være lettere, når man allerede kender til evalueringen".
Marianne Thomsen fortæller: "Jeg synes, det var en god dag. Så fik man sagt det, man gerne ville - og i bund og grund er vi jo glade for vores ledere".

Lars Amelang: "Jeg blev positivt overrasket over, hvor mange konstruktive tilbagemeldinger der kom til lederne Jonny og Corina.Det er ikke altid nemt at skulle reflektere over sin arbejdsplads og ledelsen, men det gjorde alle medarbejderne virkelig godt!"
Tak til Kristine Maria Mogensens for hendes artikel i Team Bades nyhedsbrev

Øbro Svømmehal 27. juni

Mødeleder Ayhan Can, 2200 Kultur

Øbro-hallens daglig leder Neil Boughey fortæller: "På en varm sommerdag i juni fik 30 medarbejdere fra Øbro-hallen mulighed for at sætte ord på, hvad god ledelse er og udveksle erfaringer fra hverdagen. Ayhan gjorde en fantastisk indsats for at forklare konceptet og sætte gang i diskussioner. Medarbejderne var delt op i tre gruppe, hvor der blev arbejdet med stort engagement og adskillige emner blev taget op."

"Ledelsen lyttede opmærksomt og med stor interesse. Medarbejderne var gode til at relatere historier til genstande fra kufferten og inspirerede hinanden til at fortælle om deres oplevelser. Jeg har en helt klar fornemmelse af, at det blev anset som et positivt tiltag og en sjov og konstruktiv måde at fremme en dialog på".

"Der blev udarbejdet en handlingsplan med nogle indsatser, som vil blive præsenteret til vores næste personalemøde med MED-status."

Kulturstationen Vanløse 24. juni

Mødeleder Hanne Robenhagen, HR

Ole Jensen, chef for Kulturstationen skriver: "I alt deltog 13 fra medarbejdersiden og 2 fra ledelsen. Der blev arbejdet i to grupper, hvor den enkelte fortalte en historie på baggrund af en genstand fra kufferten. Historierne var konkrete og gav anledning til en åbenhjertig og tydelig dialog i grupperne om ledelsesrummet, som det er her og nu. I anden del om håb for fremtiden samledes opmærksomheden om især to hovedemner, som ledelsen tager med og udformer til en konkret handlingsplan, der vil blive fremlagt på det kommende personalemøde.
Medarbejderne ville gerne have haft mulighed for at forberede sig til mødet blandt andet ved at sætte sig ind i ledelsesværdierne, og hvad de betyder. Alle kom til orde, og der blev lyttet intenst fra ledelsens side."

Kejd, Kunder & Planlægning 15. juni

Mødeleder: Pernille Bahnson, Kejd, Analyse & Udvikling
Afdelingen er på 13 medarbejdere og de valgte at tage afsæt i det nye ledelsesgrundlag.
Jes Transbøl skriver: "Jeg tror de fleste følte, at spillet var en smule kunstigt. Vi havde en fin dialog og fik bekræftet, at vi har en velfungerende afdeling uden de store ledelsesmæssige udfordringer. Et obs-punkt er måske, at netop for velfungerende afdelinger er den anerkendende tilgang måske ikke så værdiskabende, da den kan gøre det vanskeligt at få åbnet for eventuelle udfordringer. Her skal der måske noget andet til. Da jeg efterfølgende spurgte en medarbejder, så foreslog han, at medarbejderne i princippet kunne lave den alene og så samle input og konstruktive indslag og derefter gå i dialog med ledelsen."

Kejd, Drift & Service, Administration 14. juni

Mødeleder Heidi Baadsgaard, Rengøringsservice

Steen Hansen fortæller: "Der deltog 8 medarbejdere. Forud var gået en grundig forberedelse. Inden jeg deltog i HR's træning i koncpetet havde jeg kigget materialet igennem og synes det var vanskeligt helt at vide, hvad det drejede sig om, men træning gav det fornødne overblik, og jeg fik klart det indtryk, at der var stor frihed til at tilpasse konceptet, hvilket jeg satte stor pris på. Jeg valgte ikke at læse eventyret op og at tage afsæt i det nye ledelsesgrundlag. Vi valgte at holde det på Rådhuset for at komme ud af de vante rammer, og det kan varmt anbefales."

"Det fungerede fint med at tage genstande op og fortælle historier derudfra. Jeg fik bekræftet, at vores afdeling fungerer ledelsesmæssigt. I forhold til 2. del (håb om fremtiden) kunne jeg have ønsket mig en mere livlig dialog, med nogle konkrete forbedringsforslag til, hvor vi kan gøre det endnu bedre. At der ikke kom det, kan dog ikke bebrejdes konceptet."

Grøndal Centeret 14. juni

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR

Lene Lous fortæller: "I alt deltog 23 medarbejdere og 2 ledere. Medarbejderne var inddelt i deres 3 teams. Det fungerede rigtig godt, at medarbejderne ikke kendte mødelederen."
"Vi fremhævede, at det afgørende var at fortælle om en konkret situation, hvor man havde oplevet god ledelse og mindre vigtigt, om rekvisitten var direkte relateret til historien. Det viste sig i praksis, at medarbejderne fint fik genstanden til at være et symbol på deres historier. Langt over halvdelen kiggede nysgerrigt i kufferten, og de forskellige løjerlige rekvisitter bragte hurtigt smilene frem på læberne og fik sat snakken i gang. Ledelsesevalueringen gav os en erfaringsrig dag blandt fantastiske medarbejdere, der var var aktive medspillere, og hvor alle havde tid til at blive hørt. Robert og jeg glæder os til at tage fat i indsatserne i samspil med medarbejderne."

"Dialogen om god ledelse foregik i teamsene og opsamlingen foregik stående omkring det store lærred med ledelsesværdierne, hvor ordstyrerne så kort genfortalte de konkrete historier, og valg af placering. Alle hørte hinandens historie og argumenter, og det var rart, så man ikke gik glip af, hvad de andre teams havde at byde ind med. Vi fik en god dialog, hvor vi talte om, hvad der kunne være årsag til, at der var flere rekvisitter et sted og færre et andet. Til dialogen med indsatser og håb for fremtiden valgte vi, at teamsene startede ud med at komme med nogle konkrete indsatser. Igen lavde vi fælles opsamling. Medarbejdernes ønsker var faktisk så konkrete, at de kunne nedskrives direkte i vores handleplaner. De 3 teams samler op på deres indsatser på deres personalemøde, og der vil blive en samlet opsamling på næstkommende p-møde med MED-status."

Københavns Museum 10. juni

Metroudgravningen på Kongens Nytorv
Samlingsleder Søren Bak-Jensen fortæller: "Den ambitiøse plan var at have gennemført forløbet for hele museet inden kl. 14 og derefter fortsætte med den årlige sommerfest. Og med 140 medarbejdere fordelt dels på museumsbygningen på Vesterbrogade og dels på de store arkæologiske Metro-udgravninger på Kgs. Nytorv og Rådhuspladsen var det lidt af en organisatorisk udfordring. Otte flyvende kufferter måtte på vingerne, de første kl. 7.30.
Forud var gået en større planlægningsrunde, hvor de enkelte gruppers sammensætning og tidspunkter var blevet koordineret og værdierne oversat til engelsk. Vi havde valgt at finde mødeledere internt, og arbejdet med at finde personer, der både kunne lede en gruppe og nå at være med i deres egen, havde været intenst. Men planen lykkedes og dagen forløb tilfredsstillende. Som formiddagen skred frem, bevægede evalueringen sig gennem overlappende cirkler, indtil ledelsesgruppen kunne sætte punktum for forløbet kun lidt forsinket.
Skoletjenesten
Ledelsesevalueringen skete i grupper med de kolleger, vi hver især arbejder mest sammen med. Det, synes jeg, gav gode muligheder for at relatere sig til de historier, der blev fortalt. Jeg synes at både forløbet i min enhed samt i ledelsesgruppen var konstruktivt og tankevækkende."

"Vi havde i oplægget til dagen lagt meget vægt på, at der ikke var tale om en evaluering af enkelte ledere på museet, men i højere grad af de værdier og principper, der karakteriserer den måde, vi arbejder sammen på og løser opgaver i Københavns Museum. De tilbagemeldinger, jeg har fået, går på, at mange havde en rigtig god oplevelse med at tale med deres kolleger omkring dette aspekt af deres arbejde. Med mange nyansatte medarbejdere og mange forskellige nationaliteter repræsenteret, var det også en måde at ryste folk mere sammen på, og der var en god stemning. Jeg har også hørt gode tilbagemeldinger omkring konceptet med at bruge genstande til at fortælle historier ud fra, hvilket jo også i høj grad er det, vi gør på Københavns Museum. Men jeg har også hørt flere sige at hele iscenesættelsen med H.C. Andersens eventyr ikke var nødvendig, og egentlig underminerede seriøsiteten i møderne. Jeg tror også, der blev gået let hen over eventyrlæsningen de fleste steder, og måske kan man godt få succes med at gå mere direkte på, hvad emnet og formålet med dagen er".

Drift & IT 1. juni

Mødeleder: Jens Ingemann

Helle Lydholm skriver: "Den flyvende kuffert fløj ikke i den nye afdeling, men det gjorde gode idéer og input til fremtidens D&I til gengæld – og det i lind strøm.  D&I havde efter aftale med HR fravalgt at benytte ’Den flyvende kuffert’ p.g.a. afdelingens korte levetid i den nye form (sammenlægning af det gamle ’D&K’ og ’DTA’). Det ændrede dog ikke ved vigtigheden af at give såvel ledelse som medarbejdere muligheden for at respondere på de foregående 2 måneder og med baggrund i disse at komme med konkrete forslag, der kan være med til at sikre både trivsel og effektivitet i D&I."

"Jeg faciliterede en proces, hvor afdelingens medarbejdere blev inddelt i 4 grupper og udstyret med hver sin ledelsesværdi. Grupperne gav både mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger bestående af konkrete idéer til, hvad ikke kun ledelsen, men også i høj grad medarbejderne kan bidrage med i udformningen af fremtidens D&I. Afdelingens 4 ledere udgjorde den sidste gruppe og behandlede en ledelsesværdi efter eget valg på helt samme måde som de 4 andre grupper.

"Processen levnede også tid til at respondere i plenum over de mundtlige oplæg, og ved workshop’ens udgang afleverede grupperne de skriftlige indlæg til ledelsen som et godt udgangspunkt for en kommende færdig handlingsplan. Opfindsomhed, vilje, humor og gode lakridser betød, at dagen bød på brugbare input og gode grin."