Kejd, Drift & Services lederteam, 6. juli

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR

Jørgen Stokbro fortæller: Ledelsesteamet består af personer, heraf deltog 7 i evalueringen - en var fraværende grundet lørdagens skybrud. Jeg valgte samtidig at samle op på de ledelsesevalueringer, som de enkelte ledere havde gennemført som afrunding på vores drøftelse om god ledelse her og nu. Samtidig koblede vi også snakken tæt til den dialog vi netop havde haft på et ledelsesseminar i maj. I forhold til 2. del - Håb for Fremtiden, valgte jeg ikke at fokusere på indsatser, men at fokusere på at få tilbagemeldinger på min nye vision for ledelse i Drift & Service. Dagen var dermed et afgørende input til en videre proces.