Østerbro og Øbro/Jagtvej Bibliotek 11. marts

Mødeleder Hanne Robenhagen, HR-afdelingen

Som led i institutionens fusionsproces afholdtes en temadag om fælles visioner, værdier og handlingsplan. På dagen kom Den Flyvende Kuffert i
anvendelse i arbejdet med at skabe fælles værdier i den netop fusionerede enhed og blev et værktøj, der løftede dagen og bragte humøret ind i processen.

Medarbejderne var inddelt i grupper. 1 gruppe drøftede, hvordan værdierne konkret udfoldes i mødet med borgeren, 2 grupper beskæftigede sig med ledelse-medarbejdere relationen og 2 grupper med medarbejder-medarbejder relationen og værdiernes daglige liv her.