Stadsarkivet 25. marts

Mødeleder Jens Steen Andersen, Hovedbiblioteket.
Ca 24 medarbejdere deltog. Dialogen om god ledelse foregik i 2 tværgående grupper med lederne som ordstyrer. Dialogen om indsatser foregik i plenum.
 

En medarbejder udtalte: "Min umiddelbare indskydelse var, at det var nogle mærkelige ting, men det triggede faktisk en til at tænke på en ny måde". En anden  fremhævede, at de konkrete historier var med til, at erfaringer blev delt. En tredie sagde: "At det er godt ledelsen tænker konkret, og det er vigtigt at holde ledelsen op på, at der kommer noget konkret ud af det."