Team Bade - Teamledelsen, Daglige ledere og Teknisk serviceledere 17. marts

Mødeleder Mette Høxbro, Kulturanstalten.

Valgte samme fremgagsmåde som ved evalueringen af teamledelsen. I alt deltog 22 ledere, som blev inddelt i 5 grupper.
Lars Armelang udtaler: "Det var et forrygende dialogværktøj til evaluering af netop serviceledere og daglig ledere. Vi kom hele vejen rundt om ledelse i dagligdagen og fik nogle rigtig gode, interessante og sjove ledelsesevalueringer. Vores mødeleder var rigtig god til at samle op på alle vores fortællinger, så vi til slut fik lavet nogle konkrete mål, vi i ledergruppen kan arbejde med, så vi bliver endnu bedre til ledelse.
Jeg forventer mig også meget af de næste seancer, hvor lederteamet i den enkelte svømmehal skal evalueres af medarbejderne."