Kultur Valby, 9. november

Mødeleder Mette Høxbro, Kulturanstalten

Signe Jarved skriver. I alt deltog 25 medarbejdere. Det forløb godt. Vi lagde vægt på, at det var ledelses som team, som skulle evalueres. Det udviklede sig til, at nogen målrettede det mig og andre så på ledelsesteamet, men det var helt fint. Alt i alt var der en rigtig god stemning og alle formåede at være med og reflektere over de genstande de valgte med en historie. Ifht evalueringen fik vi nogle gode pointer med i ledelsesteamet. Handleplaner bliver endelig fastlagt på kommende MED møde.