Kulturdiagonalen 16. november

Mødeleder: Mette Geldmann (ekstern)

Jan Lindboe skriver: I alt deltog 20 medarbejdere og tre ledere. Medarbejderne blev inddelt i tre grupper: En Biblioteksgruppe, en gruppe bestående af medarbejdere fra småhusene og en gruppe med teknisk-administrativt personale. De tre ledere havde funktion som sekretærer, i hver sin gruppe.

Konceptet viste sig at lægge op til en udmærket, uformel og lidt humoristisk måde at snakke om ledelse på. Konceptet gav god anledning til, at komme rundt om de fire ledelsesværdier, som de færreste havde stiftet nærmere bekendtskab med. Det lykkedes at få en konstruktiv debat om Kulturdiagonalens ledelsesværdier, således som de blev oplevet af medarbejderne. Første del af mødet handlede således om de ledelsesværdier som p.t. er dominerende i Kulturdiagonalen, hvor især værdierne: ”Visionær ledelse” og ”Handlekraftig og dristig ledelse”, fik mange historier med på vejen. I anden del af mødet, hvor fokus var på ledelsesværdier som fremadrettet skulle have større opmærksomhed, var det især mere ”Tydelig ledelse”, som blev efterspurgt.

Stikord til en fælles handlingsplan blev skrevet op på tavlen. Ledelsen samskriver referater, notater og stikord til en fælles Handlingsplan og forelægger denne på et MED-møde og på fælles personalemøde.