Servicecenter Økonomi, 18. november

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR-afdelingen

I alt deltog 17 medarbejdere fordelt i 2 grupper. Økonomichef Per Nikolaj Schrøder fortæller: " Jeg oplevede dialogen utroligt positivt og alle var med på "legen". Som de nye legobrætspil så byggede
medarbejderne endda videre på legen med Den Flyvene Kuffert ved under præsentationen af gruppearbejdet at fremføre små skuespil om, hvordan vi i Økonomi har god ledelse. 

Dialogen om, hvad der skal til for at få endnu bedre ledelse udmøntede sig i konkrette og let omsætbare handlinger.