KEjd, Driftgruppen 17. maj

Mødeleder Tommy Dan Olesen, Kejd, Drift & Service

Jens Svane fortæller: " 9 medarbejdere deltog, hvoraf 2 selv har ledelsesansvar. Opstarten vil nok altid være lidt kunstig, indtil der kommer gang i snakken. Jeg præciserede, at man ikke behøvede at binde historien op på en genstand. Det viste sig dog, at alle bød ind med en historie. Folk fik ligefrem lyst til at fortælle flere. Historierne handlede både om mig som leder og om ledelse generelt - cirka fifty fifty. Dialogen gav også afsæt til en god snak om ledelse generelt i hele KEjd. I fht. 2. del (fremtiden) holdt vi fast i allerede besluttede indsatser og konkretiserede dem yderligere."

"Ledelsesevalueringen var med til at skabe gensidig erfaringsudveksling og styrke teamet trods dets forskellighed."