Hovedbiblioteket 23 maj

Mødeleder Kristian Bak, Stadsarkivet

Jens Steen Andersen skriver: "Deltagerne var i alt ca. 30 personer, fordelt med 2 medarbejdere fra hver af Hovedbibliotekets fire afdelinger samt Biblioteksfaglig Afdeling og Projektafdeling, ledergruppen, det udvidede MED-udvalg samt den tværfaglige gruppe. Deltagerskaren var besluttet i dialog mellem ledelsen og MED-udvalget, og det fungerede godt."

"Fortællingerne blev indledt med en introduktion i plenum. Herefter foregik fortællingerne i mindre grupper på tværs af afdelingerne og personalegrupper. Afslutningsvis blev der samlet op på udsagnene, anbefalingerne og indsatserne i plenum."

"Der var på forhånd en vis skepsis imod konceptet. Vi valgte ikke at fortælle historien om Den Flyvende Kuffert, og det blev stillet frit, hvorvidt man anvendte ting fra kufferten i forbindelse med fortællingerne. Ledelsen oplevede, at der var en fin balance mellem denne metode og resultatet. En refleksion er, at introduktionsmaterialet til Den Flyvende Kuffert skræmte folk lidt på forhånd, men at ledelsesværdierne i praksis fungerede fint som en god ramme om dialogen. Ud fra temaer, udsagn og historier fik ledelsen - og medarbejderne - mange gode input til en handleplan , så der kan udarbejdes et oplæg til handleplan, som drøftes på kommende MED-møde, Dialogmøder for alle ansatte og decentrale afdelingsmøder efter sommerferien."