Sekretariat & Kommunikation 5. maj

Mødeleder Jan Lindboe, Kulturdiagonalen

I alt deltog ca 20 medarbejdere som var fordelt i 3 gruppe. Konceptet var tilpasset, så man kunne vælge at bruge en lap papir i stedet for en genstand.

Sara Linell udtaler: "Konceptet havde på forhånd mødt megen skepsis hos flere medarbejdere, hvilket betød, at det var op ad bakke at skabe en god stemning omkring evalueringen.  Flere fandt det svært at tale om ledelse i stedet for om lederne. Derfor blev dialogen om samspillet - og medarbejdernes egen rolle - ret fraværende. Min egen opfattelse, som er bekræftet af flere medarbejdere, er, at man med denne metode ikke nødvendigvis når særlig dybt i dialogen. Arbejdet med at lave handlingsplaner fungerede ikke særlig godt. Det er svært at vende blikket over på det, der ikke fungerer særlig godt, når man har været tvunget ind i 'den positive fortælling'. Vi har derfor en opgave foran os i ledelsen med at få konkretiseret, hvordan vi vil følge op på evalueringen."