Team NØ, Administrativt Team 13. maj

Mødeleder Casper Jøns Larsen, Team Bade

Nellie Bradsted fortæller: "Fra Team Nord Øst deltog 6 administrative medarbejdere. Jeg blev positivt overrasket over, hvor stort et engagement medarbejderne havde, og der kom nogle rigtige fine ting frem under seancen. Så jeg synes, dagen forløb rigtig godt. Jeg havde valgt at lægge vægt på, at genstandene kun skulle betragtes som stikord, så vi havde ikke så meget fokus på selve genstanden, men mere på hvilken ledelsesværdi den omhandlede. Konceptet gav også anledning til at komme rundt om alle ledelsesværdierne og derved en drøftelse af, hvordan de kunne opfattes.
Forberedelse og valg af mødeleder er enormt vigtigt - herunder, hvad jeg som leder ønskede at få ud af evalueringen. Men det er også vigtigt, at have lavet nogle klare aftaler med sin mødeleder om, hvordan dialogen skal takles, og hvad det er, man vil have fokus på. Konkret havde vi aftalt, at et lidt følsomt ledelsesmæssigt emne skulle drøftes - også selvom medarbejderne ikke selv kom ind på det. Casper gjorde det fantastisk, og fik det frem, jeg ønskede.
En stor styrke ved konceptet var, at jeg som leder havde mulighed for at sætte dagsorden bl.a. i form af valg af historie. Jeg valgte en historie, hvor min egen sårbarhed kom frem - også med den tanke, at jo mere man selv giver af sig selv som leder, jo mere åbner medarbejderne også op.
Jeg kan varmt anbefale at lave noget socialt bagefter, da det for os gjorde, at evalueringen blev rundet af på en god måde, hvor man lige fik mulighed for at snakke videre om noget af det, der var blevet sagt.
For det videre forløb er handleplanen også meget vigtig, dels fordi det er en god afrunding på dagen, men også fordi at både leder og medarbejdere således har noget at holde hinanden op på."