Øbro Svømmehal 27. juni

Mødeleder Ayhan Can, 2200 Kultur

Øbro-hallens daglig leder Neil Boughey fortæller: "På en varm sommerdag i juni fik 30 medarbejdere fra Øbro-hallen mulighed for at sætte ord på, hvad god ledelse er og udveksle erfaringer fra hverdagen. Ayhan gjorde en fantastisk indsats for at forklare konceptet og sætte gang i diskussioner. Medarbejderne var delt op i tre gruppe, hvor der blev arbejdet med stort engagement og adskillige emner blev taget op."

"Ledelsen lyttede opmærksomt og med stor interesse. Medarbejderne var gode til at relatere historier til genstande fra kufferten og inspirerede hinanden til at fortælle om deres oplevelser. Jeg har en helt klar fornemmelse af, at det blev anset som et positivt tiltag og en sjov og konstruktiv måde at fremme en dialog på".

"Der blev udarbejdet en handlingsplan med nogle indsatser, som vil blive præsenteret til vores næste personalemøde med MED-status."