Drift & IT 1. juni

Mødeleder: Jens Ingemann

Helle Lydholm skriver: "Den flyvende kuffert fløj ikke i den nye afdeling, men det gjorde gode idéer og input til fremtidens D&I til gengæld – og det i lind strøm.  D&I havde efter aftale med HR fravalgt at benytte ’Den flyvende kuffert’ p.g.a. afdelingens korte levetid i den nye form (sammenlægning af det gamle ’D&K’ og ’DTA’). Det ændrede dog ikke ved vigtigheden af at give såvel ledelse som medarbejdere muligheden for at respondere på de foregående 2 måneder og med baggrund i disse at komme med konkrete forslag, der kan være med til at sikre både trivsel og effektivitet i D&I."

"Jeg faciliterede en proces, hvor afdelingens medarbejdere blev inddelt i 4 grupper og udstyret med hver sin ledelsesværdi. Grupperne gav både mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger bestående af konkrete idéer til, hvad ikke kun ledelsen, men også i høj grad medarbejderne kan bidrage med i udformningen af fremtidens D&I. Afdelingens 4 ledere udgjorde den sidste gruppe og behandlede en ledelsesværdi efter eget valg på helt samme måde som de 4 andre grupper.

"Processen levnede også tid til at respondere i plenum over de mundtlige oplæg, og ved workshop’ens udgang afleverede grupperne de skriftlige indlæg til ledelsen som et godt udgangspunkt for en kommende færdig handlingsplan. Opfindsomhed, vilje, humor og gode lakridser betød, at dagen bød på brugbare input og gode grin."