Kejd, Drift & Service, Administration 14. juni

Mødeleder Heidi Baadsgaard, Rengøringsservice

Steen Hansen fortæller: "Der deltog 8 medarbejdere. Forud var gået en grundig forberedelse. Inden jeg deltog i HR's træning i koncpetet havde jeg kigget materialet igennem og synes det var vanskeligt helt at vide, hvad det drejede sig om, men træning gav det fornødne overblik, og jeg fik klart det indtryk, at der var stor frihed til at tilpasse konceptet, hvilket jeg satte stor pris på. Jeg valgte ikke at læse eventyret op og at tage afsæt i det nye ledelsesgrundlag. Vi valgte at holde det på Rådhuset for at komme ud af de vante rammer, og det kan varmt anbefales."

"Det fungerede fint med at tage genstande op og fortælle historier derudfra. Jeg fik bekræftet, at vores afdeling fungerer ledelsesmæssigt. I forhold til 2. del (håb om fremtiden) kunne jeg have ønsket mig en mere livlig dialog, med nogle konkrete forbedringsforslag til, hvor vi kan gøre det endnu bedre. At der ikke kom det, kan dog ikke bebrejdes konceptet."