Grøndal Centeret 14. juni

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR

Lene Lous fortæller: "I alt deltog 23 medarbejdere og 2 ledere. Medarbejderne var inddelt i deres 3 teams. Det fungerede rigtig godt, at medarbejderne ikke kendte mødelederen."
"Vi fremhævede, at det afgørende var at fortælle om en konkret situation, hvor man havde oplevet god ledelse og mindre vigtigt, om rekvisitten var direkte relateret til historien. Det viste sig i praksis, at medarbejderne fint fik genstanden til at være et symbol på deres historier. Langt over halvdelen kiggede nysgerrigt i kufferten, og de forskellige løjerlige rekvisitter bragte hurtigt smilene frem på læberne og fik sat snakken i gang. Ledelsesevalueringen gav os en erfaringsrig dag blandt fantastiske medarbejdere, der var var aktive medspillere, og hvor alle havde tid til at blive hørt. Robert og jeg glæder os til at tage fat i indsatserne i samspil med medarbejderne."

"Dialogen om god ledelse foregik i teamsene og opsamlingen foregik stående omkring det store lærred med ledelsesværdierne, hvor ordstyrerne så kort genfortalte de konkrete historier, og valg af placering. Alle hørte hinandens historie og argumenter, og det var rart, så man ikke gik glip af, hvad de andre teams havde at byde ind med. Vi fik en god dialog, hvor vi talte om, hvad der kunne være årsag til, at der var flere rekvisitter et sted og færre et andet. Til dialogen med indsatser og håb for fremtiden valgte vi, at teamsene startede ud med at komme med nogle konkrete indsatser. Igen lavde vi fælles opsamling. Medarbejdernes ønsker var faktisk så konkrete, at de kunne nedskrives direkte i vores handleplaner. De 3 teams samler op på deres indsatser på deres personalemøde, og der vil blive en samlet opsamling på næstkommende p-møde med MED-status."