Kulturstationen Vanløse 24. juni

Mødeleder Hanne Robenhagen, HR

Ole Jensen, chef for Kulturstationen skriver: "I alt deltog 13 fra medarbejdersiden og 2 fra ledelsen. Der blev arbejdet i to grupper, hvor den enkelte fortalte en historie på baggrund af en genstand fra kufferten. Historierne var konkrete og gav anledning til en åbenhjertig og tydelig dialog i grupperne om ledelsesrummet, som det er her og nu. I anden del om håb for fremtiden samledes opmærksomheden om især to hovedemner, som ledelsen tager med og udformer til en konkret handlingsplan, der vil blive fremlagt på det kommende personalemøde.
Medarbejderne ville gerne have haft mulighed for at forberede sig til mødet blandt andet ved at sætte sig ind i ledelsesværdierne, og hvad de betyder. Alle kom til orde, og der blev lyttet intenst fra ledelsens side."