Københavns Museum 10. juni

Metroudgravningen på Kongens Nytorv
Samlingsleder Søren Bak-Jensen fortæller: "Den ambitiøse plan var at have gennemført forløbet for hele museet inden kl. 14 og derefter fortsætte med den årlige sommerfest. Og med 140 medarbejdere fordelt dels på museumsbygningen på Vesterbrogade og dels på de store arkæologiske Metro-udgravninger på Kgs. Nytorv og Rådhuspladsen var det lidt af en organisatorisk udfordring. Otte flyvende kufferter måtte på vingerne, de første kl. 7.30.
Forud var gået en større planlægningsrunde, hvor de enkelte gruppers sammensætning og tidspunkter var blevet koordineret og værdierne oversat til engelsk. Vi havde valgt at finde mødeledere internt, og arbejdet med at finde personer, der både kunne lede en gruppe og nå at være med i deres egen, havde været intenst. Men planen lykkedes og dagen forløb tilfredsstillende. Som formiddagen skred frem, bevægede evalueringen sig gennem overlappende cirkler, indtil ledelsesgruppen kunne sætte punktum for forløbet kun lidt forsinket.
Skoletjenesten
Ledelsesevalueringen skete i grupper med de kolleger, vi hver især arbejder mest sammen med. Det, synes jeg, gav gode muligheder for at relatere sig til de historier, der blev fortalt. Jeg synes at både forløbet i min enhed samt i ledelsesgruppen var konstruktivt og tankevækkende."

"Vi havde i oplægget til dagen lagt meget vægt på, at der ikke var tale om en evaluering af enkelte ledere på museet, men i højere grad af de værdier og principper, der karakteriserer den måde, vi arbejder sammen på og løser opgaver i Københavns Museum. De tilbagemeldinger, jeg har fået, går på, at mange havde en rigtig god oplevelse med at tale med deres kolleger omkring dette aspekt af deres arbejde. Med mange nyansatte medarbejdere og mange forskellige nationaliteter repræsenteret, var det også en måde at ryste folk mere sammen på, og der var en god stemning. Jeg har også hørt gode tilbagemeldinger omkring konceptet med at bruge genstande til at fortælle historier ud fra, hvilket jo også i høj grad er det, vi gør på Københavns Museum. Men jeg har også hørt flere sige at hele iscenesættelsen med H.C. Andersens eventyr ikke var nødvendig, og egentlig underminerede seriøsiteten i møderne. Jeg tror også, der blev gået let hen over eventyrlæsningen de fleste steder, og måske kan man godt få succes med at gå mere direkte på, hvad emnet og formålet med dagen er".